Go to main content

Komissio odottaa kannanottoja eurooppalaisen kansalaisaloitteen toteuttamisesta: eduskunta osallistuu aktiivisesti

Suuri valiokunta päätti kuulla kansalaisaloiteasiassa asiantuntijoita. Valiokunta kävi vilkasta keskustelua maatalous- ja liikenneasioista ministerien kanssa. Eniten keskustelua syntyi koe- ja tuotantoeläinten kohtelusta sekä meriliikenteessä käytetyn polttoaineen rikkipitoisuussäännöistä.

Eduskunnan suuri valiokunta kirjasi saapuneeksi valtioneuvoston selvityksen Lissabonin sopimuksen mukaista kansalaisaloitetta koskevasta vihreästä kirjasta (E 166/2009). Euroopan komissio järjestää avoimen kuulemismenettelyn, johon voivat osallistua jäsenmaiden viranomaisten ohella kaikki asiasta kiinnostuneet. Tammikuun 2010 loppuun asti avoimena olevan kuulemisen perusteella komissio laatii ehdotuksen kansalaisaloitteen käytännön toteuttamisesta. Suuri valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita 15. tammikuuta pidettävässä kokouksessaan.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) kertoi valiokunnalle EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston asioista. Valiokunnan jäsenet toivat esiin huolensa koe- ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja kysyivät tarkennuksia. Molemmat asiat ovat neuvoston asialistalla. Neuvostossa on esillä myös puutavaran ja puutuotteiden markkinoijien velvollisuuksia koskeva ns. FLEGT-asetus. Ministeri Anttila selvitti myös aloitteita, jotka koskevat yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista ja maaseudun kehittämisen päälinjoja tulevaisuudessa.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk.) ja viestintäministeri Suvi Lindén (kok.) selvittivät liikenne- ja televiestintäministerien asialistaa. Eniten keskustelua syntyi meriliikenteessä käytetyn polttoaineen rikkipitoisuudesta, jonka ministeri Vehviläinen aikoo ottaa esille kokouksessa. Suuren valiokunnan jäsenet peräsivät valtioneuvostolta johdonmukaista ympäristöpolitiikkaa ja toisaalta suomalaisen vientiteollisuuden ja kuljetussektorin kilpailukyvyn varmistamista. Ministeriöiden välinen koordinaatio ja asioiden valmistelussa ja päätöksenteon pohjana olevien taustatietojen ja -laskelmien luotettavuus nousivat myös esille.

Valiokunnan viimeinen kokous ennen vuodenvaihdetta pidetään keskiviikkona 16. joulukuuta klo 13. Tällöin pääministeri raportoi Eurooppa-neuvostosta. Vuoden 2010 ensimmäinen kokous on perjantaina15. tammikuuta klo 12.30.

11.12.2009 Share
 
Events
March 2015 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
9            
1
10
2
3
4
5
6
7
8
11
9
10
11
12
13
14
15
12
16
17
18
19
20
21
22
13
23
24
25
26
27
28
29
14
30
31
         
Guided tours

Guided tours of the Parliament will begin again autumn 2017 after the renovation is finished.

Parliamentary services
Useful links