Gå till sidans texten
Över hälften av huvudtitlarna i budgeten för 2015 godkända
17.12.2014
I behandlingen av budgetpropositionen för 2015 har riksdagen godkänt över hälften av huvudtitlarna. Hittills har riksdagen godkänt huvudtitlarna enligt finansutskottets betänkande. Budgetbehandlingen pågår till fredag och direktsänds på riksdagens webbplats. Läs mer »
Faderskapslagen godkänd
16.12.2014
Riksdagen har antagit den nya faderskapslagen. I fortsättningen är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med besök på rådgivningsbyrån för mödravård redan före barnets födelse. Läs mer »
Riksdagen behandlar budgeten hela veckan
15.12.2014
Riksdagen inledde måndagen den 15 december behandlingen av budgetpropositionen för 2015. Behandlingen pågår till fredag. Budgetbehandlingen direktsänds på riksdagens webbplats. Läs mer »
Riksdagen godkände ändringen av äktenskapslagen
12.12.2014
Riksdagen godkände fredagen den 12 december medborgarinitiativet med förslag till ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet med rösterna 101-90. Läs mer »
Socialvårdslagen godkänd
12.12.2014
Riksdagen har antagit den nya socialvårdslagen. Målet med lagen är att stärka basservicen och minska behovet av korrigerande åtgärder. Lagen förbättrar också jämlikheten mellan klienterna och intensifierar samarbetet mellan myndigheterna. Läs mer »
Senaste
Veckoprogram
Nästa plenum 
Fredag den 19 december. Voteringar.
 
Läs mer »
Infocentrums program
Utskottens webbsändningar
Välkommen till riksdagen
Fristående ämbetsverk