Gå till sidans texten
Regeringen fick fortsatt förtroende
11.4.2014
Riksdagen gav regeringen sitt förtroende i interpellationsvoteringen fredagen den 11 april. Rösterna föll 92 för och 80 mot regeringens förtroende. Läs mer »
Regeringen besvarade interpellationen om regeringens familjepolitik
10.4.2014
Riksdagen debatterade interpellationen om regeringens familjepolitik och nedskärningen av barnbidragen torsdagen den 10 april. Interpellationen besvarades av omsorgsminister Susanna Huovinen (sd). Riksdagen röstar om regeringens förtroende på fredag. Läs mer »
Riksdagen diskuterade regeringens rambeslut
8.4.2014
Riksdagen förde tisdagen den 8 april remissdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2015 – 2018. Mest debatt väckte beslutet att sänka barnbidragen. Läs mer »
Schweiz förbundspresident besökte riksdagen
Schweiz förbundspresident besökte riksdagen
8.4.2014
Schweiz förbundspresident Didier Burkhalter besökte riksdagen tisdagen den 8 april. Värd för besöket var riksdagens vice talman Pekka Ravi. Läs mer »
Nordiska rådet samlas i Akureyri
7.4.2014
Nordiska rådet sammanträder till en temasession i Akureyri, Island, den 7 och 8 april. Det aktuella läget i Ukraina och utmaningarna för Ukrainas demokratisering väntas väcka diskussion i den debatt som inleder temasessionen den 8 april. Temasessionen i övrigt fokuserar på en hållbar utvinning av naturens resurser. Läs mer »
Senaste
Veckoprogram
Nästa plenum  
torsdagen den 24 april kl. 16. Muntlig frågestund, remissdebatt om medborgarinitiativet om lagen om energicertifikat för
byggnader. Remissdebatt om propositioner (RP 39 och RP 42/2014 rd). Remissdebatt om lagmotioner.
Läs mer »
Infocentrums program
Välkommen till riksdagen
Fristående ämbetsverk