Gå till sidans texten
Riksdagen godkände ändringen av lagen om skuldsanering för privatpersoner
21.11.2014
Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om skuldsanering för privatpersoner. Förutsättningarna för skuldsanering ändras så att arbetslösa kan beviljas skuldsanering snabbare. Läs mer »
Lagutskottet klart med sitt betänkande om en jämlik äktenskapslagstiftning
20.11.2014
Lagutskottet har fått klart sitt betänkande om medborgarinitiativet med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (LaUB 14/2014). Läs mer »
Tykö nationalpark inrättas
19.11.2014
Riksdagen har antagit lagen om Tykö nationalpark. Nationalparken inrättas på statsägd mark i Salo stad. Med hjälp av nationalparken kan ödemark bevaras mitt i kulturlandskapet i Egentliga Finland. Läs mer »
Riksdagen diskuterade statsrådets demokratipolitiska redogörelse
19.11.2014
Riksdagen behandlade onsdagen den 19 november statsrådets demokratipolitiska redogörelse. Redogörelsen slår fast demokratins utvecklingsbehov och definierar riktlinjerna för demokratipolitikens mål under de närmaste åren. Läs mer »
Ändringen av språklagen i första behandling
19.11.2014
Riksdagen godkände onsdagen den 19 november i första behandling ändringen av språklagen. I fortsättningen kan en enspråkig kommun bli tvåspråkig också mitt under den föreskrivna tioårsperioden. Läs mer »
Senaste
Veckoprogram
Nästa plenum
tisdagen den 25 november kl. 14.00.Remissdebatt om propositioner. Behandling av lagförslag.
Läs mer »
Infocentrums program
Utskottens webbsändningar
Välkommen till riksdagen
Fristående ämbetsverk