Gå till sidans texten

Plenarplan


Plenarplan för veckorna 39–51/2014 och vecka 3/2015
(med reservation för ändringar
)

vecka 39
tis 23.9 14.00 Plenum; regeringen besvarar interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem.

ons  24.9 14.00 Plenum; votering om interpellationen, remissdebatt om propositioner och ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet - inget sammanträde)

tors 25.9 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 26.9 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

Nordiska rådets partigrupper, arbetsgrupper och utskott sammanträder i Tammerfors 22 – 23.9.2014.

vecka 40
tis3 0.9 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 1.10 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 2.10 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 3.10 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg 29.9 –3.10.2014.
OSSE:s höstmöten i Geneve 3 –5.10.2014.

vecka 41
tis 7.10 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 8.10 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 9.10 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 10.10 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

Interparlamentariska unionens 131:e församling i Genève den 12– 16.10.2014.

vecka 42
tis 14.10 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 15.10 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 16.10 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 17.10 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under höstsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 16.10.2014.

vecka 43
tis 21.10 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 22.10 14.0 0Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 23.10 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 24.10 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

Fackutskottens utlåtanden om budgetpropositionen ska lämnas till finansutskottet senast 20.10.2014.

Europeiska rådet 23 –24.10.2014.

Vecka 44 (27.10 – 2.11.2014) Plenifritt.

Nordiska rådets session i Stockholm 27 – 30.10.2014.

vecka 45
tis 4.11 14.00 Plenum; remissdebatt om en tredje tilläggsbudgetproposition för 2014,
ärenden på dagordningen.

ons  5.11 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 6.11 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 7.11 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

vecka 46
tis 11.11 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 12.11 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 13.11 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 14.11 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

vecka 47
tis 18.11 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 19.11 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 20.11 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 21.11 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

Natos parlamentariska församling i Haag 21 –24.11.2014.

vecka 48
tis2 5.11 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons  26.11 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 27.11 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 28.11 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

vecka 49
tis 2.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 3.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 4.12 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 5.12 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

De ärenden som avses bli behandlade den här valperioden ska lämnas senast
torsdag 4.12.2014.

vecka 50
tis 9.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 10.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 11.12 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 12.12 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen, bordläggning av budgetbetänkandet
(Stora utskottet kl. 13.30)

vecka 51
mån 15.12 12.00 Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet börjar.

tis 16.12 10 00 Plenum: responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter.

ons 17.12 10.00  Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 18.12 10.00 Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter.
Muntlig frågestund kl. 16.00–17.00.

Paus för kanslikommissionens och riksdagsgruppernas möten kl. 12.00–16.00.
Muntlig frågestund kl.16.00–17.00, därefter fortsätter responsdebatten om budgeten.

fre 19.12 10.00 Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter och slutförs.

Europeiska rådet 18 -19.12.2014.

vecka 3/2015
tis 13.11 4.00 Plenum; ärenden på dagordningen. (riksdagen samlas igen efter
juluppehållet och det avbrutna riksmötet 2014 fortsätter).

Valperiodens sista plenum fredag 13.3.2015 (valuppehållet inleds)

Påsk 3–6.4.2015.

Valperiodens avslutas i Finlandiahuset onsdag 15.4.2015.

Riksdagsval söndag 19.4.2015.

Valresultatet fastställs onsdag 22.4.2015.
Fullmakterna granskas tisdag 27.4.2015.


Val av talman och två vice talmän tisdag 28.4.2015 (Sibeliusakademins konsertsal)

Riksmötet 2015 öppnas i Finlandiahuset onsdag 29.4.2015.

Lagarna stiftas i plenum
Plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Riksdagen utför sin viktigaste uppgift, att stifta lagar, i plenum. Läs mer »
Webbsändning
Mer information