Gå till sidans texten

Plenarplan


Plenarplan för veckorna 48–51/2014 och vecka 3/2015
(med reservation för ändringar
)

vecka 48
tis 25.11 14.00 Plenum; remissdebatt om uppdatering av riktlinjerna i statsrådets naturresursredogörelse "Smart och ansvarsfull naturresursekonomi" till riksdagen 2014 - Finland till en föregångare i hållbar naturresursekonomi 2050 och ärenden på dagordningen.

ons  26.11 14.00 Plenum; remissdebatt om statsrådets redogörelse om läget i Afghanistan och statsrådets redogörelse om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Sverige, Finland, Norge, Estland, Litauen, Lettland och Irland för beredskapsperioden 1.1.-30.6.2015 och ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 27.11 16.00 Plenum; muntlig frågestund, första behandling av lagutskottets betänkande om ett medborgarinitiativ med förslag till ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd).och ärenden på dagordningen.

fre 28.11 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

vecka 49
tis 2.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 3.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 4.12 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 5.12 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.30)

De ärenden som avses bli behandlade den här valperioden ska lämnas senast
torsdag 4.12.2014.

vecka 50
tis 9.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.

ons 10.12 14.00 Plenum; ärenden på dagordningen.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 11.12 16.00 Plenum; muntlig frågestund och ärenden på dagordningen.

fre 12.12 13.00 Plenum; ärenden på dagordningen, bordläggning av budgetbetänkandet
(Stora utskottet kl. 13.30)

vecka 51
mån 15.12 12.00 Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet börjar.

tis 16.12 10 00 Plenum: responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter.

ons 17.12 10.00  Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter.
(Stora utskottet kl. 13.00)

tors 18.12 10.00 Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter.
Muntlig frågestund kl. 16.00–17.00.

Paus för kanslikommissionens och riksdagsgruppernas möten kl. 12.00–16.00.
Muntlig frågestund kl.16.00–17.00, därefter fortsätter responsdebatten om budgeten.

fre 19.12 10.00 Plenum; responsdebatten om budgetbetänkandet fortsätter och slutförs.

Europeiska rådet 18 -19.12.2014.

vecka 3/2015
tis 13.11 4.00 Plenum; ärenden på dagordningen. (riksdagen samlas igen efter
juluppehållet och det avbrutna riksmötet 2014 fortsätter).

Valperiodens sista plenum fredag 13.3.2015 (valuppehållet inleds)

Påsk 3–6.4.2015.

Valperiodens avslutas i Finlandiahuset onsdag 15.4.2015.

Riksdagsval söndag 19.4.2015.

Valresultatet fastställs onsdag 22.4.2015.
Fullmakterna granskas tisdag 27.4.2015.


Val av talman och två vice talmän tisdag 28.4.2015 (Sibeliusakademins konsertsal)

Riksmötet 2015 öppnas i Finlandiahuset onsdag 29.4.2015.

Lagarna stiftas i plenum
Plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Riksdagen utför sin viktigaste uppgift, att stifta lagar, i plenum. Läs mer »
Webbsändning
Mer information