Gå till sidans texten

Prenumerationstjänst


Via prenumerationstjänsten kan du beställa ett meddelande om att ett betänkande eller utlåtande på finska har blivit klart i ett utskott.

Tjänsten kräver att du registrerar dig. Efter registreringen kan du klicka för de utskott som du vill bevaka. Du får ett meddelande på e-posten då ett nytt betänkande eller utlåtande blivit klart.

Veckoprogram
Nästa plenum  
torsdagen den 24 april kl. 16. Muntlig frågestund, remissdebatt om medborgarinitiativet om lagen om energicertifikat för
byggnader. Remissdebatt om propositioner (RP 39 och RP 42/2014 rd). Remissdebatt om lagmotioner.
Läs mer »
Infocentrums program
Välkommen till riksdagen
Fristående ämbetsverk