Gå till sidans texten

Prenumerationstjänst


Via prenumerationstjänsten kan du beställa ett meddelande om att ett betänkande eller utlåtande på finska har blivit klart i ett utskott.

Tjänsten kräver att du registrerar dig. Efter registreringen kan du klicka för de utskott som du vill bevaka. Du får ett meddelande på e-posten då ett nytt betänkande eller utlåtande blivit klart.

Veckoprogram
Nästa plenum 
onsdagen den 17 september kl. 10. Remissdebatten om budgetpropositionen för 2015 fortsätter till ca kl. 22.
Läs mer »
Infocentrums program
Välkommen till riksdagen
Fristående ämbetsverk