Gå till sidans texten

Riksdagsarbetet


Lagstiftning
Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Lagar stiftas i plenum. Ett lagförslag föreläggs riksdagen antingen som en proposition från regeringen eller som en lagmotion från en riksdagsledamot. En övervägande del av lagändringar och nya lagar initieras genom regeringspropositioner. Läs mer »
Statsbudgeten
Riksdagen har två huvuduppgifter, att utöva lagstiftningsmakt och att utöva budgetmakt. Riksdagen utövar sin budgetmakt först och främst genom statsbudgeten. Läs mer »
Kontroll över regering och myndigheter
Riksdagen utövar kontroll över regeringen och myndigheterna på två sätt: politiskt och rättsligt. Den politiska kontrollen ska säkerställa att regeringen har en majoritet i riksdagen bakom sig. Läs mer »
EU-ärenden
Jämfört med parlamenten i många andra medlemsstater har Finlands riksdag mycket att säga till om i beslutsprocessen kring EU-frågor. Det är riksdagen som beslutar vad som är Finlands ståndpunkt i frågor som beslutas av EU men som innehållsligt ingår i riksdagens behörighet. Läs mer »
Internationell verksamhet
Riksdagsledamöterna är aktiva i en lång rad internationella organisationer och deltar i interparlamentariskt samarbete. Läs mer »
Medborgarinitiativ
Medborgarinitiativet ger medborgarna möjlighet att få upp ett laginitiativ till behandling i riksdagen. Målet med det nya systemet är att främja fri medborgarverksamhet och därigenom stärka medborgarsamhället, där olika befolkningsgrupper aktivt deltar i och påverkar utvecklandet av samhället. Den nya påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012. Läs mer »
Riksdagens uppgifter
Riksdagen stiftar lagar, fastställer statsbudgeten, godkänner internationella överenskommelser samt utövar kontroll över regeringen och myndigheterna. Riksdagen har en stark roll i den nationella beredningen av EU-ärenden. Riksdagsledamöterna deltar i arbetet inom flera internationella organisationer och samarbetsorgan.
Mer information